1. Szolgáltató adatai

Gasztro-Kristály Zrt.

Cím: 2800 Tatabánya, Árpád u. 17.
Bank: MKB BANK ZRT
Bank címe: 1051 BUDAPEST, VÁCI utca 38
Bankszámlaszámok: HUF: 10300002-13190875-00014906
IBAN HUF: HU40103000021319087500014906
IBAN EUR: HU14 1030 0002 1319 0875 0001 4889
Swift kód: MKKBHUHBXXX
Adószám: 10337666-2-11
Cégjegyzékszám: 11-10-000387

2. Általános szabályok

2.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek, és azok szolgáltatásainak igénybevételét.
2.2. Speciális, egyedei feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

3. Szerződő fél

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen -a feltételek teljesülése esetén szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

4. A szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1. A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
4.2. A Szerződés a Vendég írásban vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem tekinthető szerződésnek.
4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

 • 4.3.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére, amennyiben Felek ettől eltérően nem állapodnak meg. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
 • 4.3.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges

5. Árak, kedvezmények

5.1. A szálloda szobaárai a szállodai szobában, vagy a szállodai recepción kerülnek kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegeken (Esterházy étterem, Bohém BorBár) állnak rendelkezésre.
5.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
5.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, átháríthatja Szerződő félre.
5.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.hotelkristaly.eu lapon kerülnek meghirdetésre.
5.5 Gyermekkedvezmények:

 • Gyermekek részére a szülőkkel közös szobában történő elhelyezés esetén az alábbi szállás-étkezés kedvezményeket biztosítjuk:
 • 0 – 3 éves korig 100%
 • 3 -10 éves korig 50% kedvezmény a pótágy árából
 • 10 – 17 pótágyra vonatkozó díjtétel kerül meghatározásra
 • 5.6.Pótágy elhelyezésére csak bizonyos szobatípusokban van lehetőség.
 • Pótágy igényt a szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben egyeztetni szükséges.

5.7. A Kristály Imperial Hotel**** szálloda szállodaszövetségi kedvezményt biztosít tagok részére a mindenkori foglaltság függvényében (kivétel kiemelt időszakok).
5.8. A szálloda által meghatározott kiemelt időszakok: helyi fesztiválok, állami ünnepek

6. Lemondási feltételek

6.1. Amennyiben a szálloda ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők:

 • 7 nappal érkezés előtt     ingyenes
 • 6-2 nappal érkezés előtt  1 éjszakai szobaárat számítunk fel
 • 1 nappal érkezés előtt     a teljes időszakra eső szobaárat számítjuk fel

Amennyiben a Szerződő fél gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit, stb.), az elállás esetén esedékes kötbért akkor is a Szerződő fél/Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a  Vendég viselné közvetlenül.

6.2. Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg (írásos lemondás nem érkezik), a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesíti. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap déli 12:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.
6.3. Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 18:00 órát követően megszűnik.

7. Fizetés módja, garancia

7.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is. A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatások esetében részszámlát is kiállítani. A Szolgáltató a megrendelt szobák esetében a tartózkodásra számított szállásdíj 50 % előrefizetését írja elő. A szálloda jogosult érkezéskor a szobaár 100%-át előre elkérni.
7.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének biztosítékaként

 1. kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártya alapján a vendég bankszámláján zárolásra kerül,
 2.  a Szolgáltató igényelhet előleget a megrendelt szolgáltatások egy részére vagy annak teljes egészére előlegbekérő levél alapján

7.3. A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti:

 1. magyar forintban
 2. a Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (hitelkártya, Széchenyi pihenőkártya, továbbá külön szerződés alapján; kupon, voucher, stb.), melyek mindenkori aktuális listáját a vendég kérelme alapján a Szolgáltató közöl.

7.4. BARION online fizetési mód

Vendégeknek lehetőségük van az előleget vagy a teljes összeget előre fizetni bankkártyával vagy hitelkártyával. Ebben az esetben a Barion Payment Zrt. által üzemeltetett Barion online fizetési felületen bonyolódik a tranzakció. A szálloda a vendég kártyaadatait semmilyen formában nem látja, vagy tárolja azt. A fizetéshez a szálloda honlapjáról a Barion felületére irányítódik át a foglalási, vásárlási folyamat, majd a sikeres tranzakció után vissza a hotel honlapjára.

A Szolgáltatónak jogában áll kiemelt időszakokra előleget kérni a Vendégtől, melynek mértéke 10-50%, (időszaktól függő) melyről a Vendég részére az előleg megérkezésének napjával előleg számlát bocsát ki.

 

8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

8.1. Az egyéni Vendég a szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in). Az utazás napján délelőtt 11:00 óráig (Check out) veheti igénybe. A Felek ettől eltérően külön is megállapodhatnak
8.2. A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 18.00 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől kivéve, ha későbbi érkezési időpont került előre kikötésre.
8.3. Amennyiben a Vendég előleget fizetett, a szoba (a szobák) legkésőbb a következő nap 12.00 óráig lefoglalva marad (maradnak).
8.4. A szálloda foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a korai érkezés, illetve a késői elutazás lehetőségét. Amennyiben ezen szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, kérjük, az érkezését megelőző napon jelezze a recepciónk számára.

9. Háziállatok

9.1. A Szolgáltató nem fogad háziállatot.

10. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

10.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

 1. a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt
 2. a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető viselkedést tanúsít
 3. a Vendég fertőző betegségben szenved
 4. a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg, vagy részszámla-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig

10.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés vis major okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

11. Elhelyezési garancia

11.1. Amennyiben a Szolgáltató szállodája a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
11.2. A Szolgáltató köteles;

 1. a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra vagy az akadályoztatás megszűntéig- egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli
 2. térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére
 3. ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez

11.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

12. Vendég betegsége, halála

12.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.
12.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

13. Szerződő fél jogai

13.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a házirend betartásával a megrendelt szobának és a hozzá tartozó szolgáltatások igénybe vételére. A vendég a szálloda egyéb létesítményeinek rendeltetésszerű használatára (Crystal Spa&Relax, mélygarázs) is jogosult, az ott elhelyezett házirend betartásával. Egyéb szolgáltatások igénybe vételére is jogosult, a külön díjjegyzékben feltüntetett árak megfizetésekor.
13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A vendég panaszát jogosult a Vendégkönyvbe bejegyezni, vagy kérheti Szolgáltatót jegyzőkönyv felvételére. A panasz kivizsgálására Szolgáltató kötelezettséget vállal.