Kristály Imperial Hotel **** – Tata
Bevezető
Fogalmak
Adatkezelési irányelvek
A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama
Az adatkezelés biztonsága
Az érintettek jogai és jogérvényesítésük
Az adatkezelő adatai, elérhetőségei